Geçerli Olduğu Kurum Yurt içi ve yurt dışı tüm sağlık kurumlarında hizmet alabilirsiniz. Anadolu Sigorta'nın geniş anlaşmalı özel sağlık kurumu ağının yanı sıra yurt dışında ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarını/ doktorları tercih ettiğinizde de poliçeniz kapsamındaki sağlık giderleriniz karşılanır.
Kapsam

 

 

Sadece Yatışlı Tedaviler

 

 

Ayakta Tedavi

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

YOK

 

 Ödeme Oranı  

YOK

 

 

Yatışlı Tedavi

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

 

Limitsiz

 

 Ödeme Oranı  

100%

 

İlaç Giderleri

 

 Kapsam  

Yatışlı Tedavi İlaç Giderleri

 

Aşı Giderleri

 

 

Kapsam

 

 

Yok

 

Kontrol Amaçlı Tetkikler

 

 Kapsam  

Mamografi - PSA

 

 

Check-Up

 

 

Kapsam

 

 

Ek primle ekleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Doğum

 

 Kapsam  

Yok

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

Yok

 

 Ödeme Oranı  

Yok

 

 

 

Deprem

 

 Kapsam  

Ek primle ekleyebilirsiniz

 

 Teminat Limiti (TL)  

Limitsiz

 

 

 

Covid-19

 

 

Kapsam

 

 

Var

 

 

Diş Hizmet Paketi

 

 

Kapsam

 

 

Var

 

 

Yurt Dışı Tedavi Giderleri

 

 

 Kapsam

 

Var