Geçerli Olduğu Kurum Yurt içi ve yurt dışı tüm sağlık kurumlarında hizmet alabilirsiniz. Anadolu Sigorta'nın geniş anlaşmalı özel sağlık kurumu ağının yanı sıra yurt dışında ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarını/ doktorları tercih ettiğinizde de poliçeniz kapsamındaki sağlık giderleriniz karşılanır.  
 

 

Kapsam

 

 

Yatışlı Tedaviler + İleri Tanı Yöntemler

İleri Tanı Yöntemleri Neleri Kapsar?
MR, MR Anjiyografi (Kardiyak MR Anjiyografi hariç), Bilgisayarlı Tomografi, Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (Koroner BT anjiyografi hariç), PET CT, ultrasonografi, doppler, holter, eforlu EKG, nükleer tıp (galyum,talyum, sintigrafi vb), endoskopik işlemler (gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, vb.), tüm biyopsiler İleri Tanı Yöntemleri teminatından karşılanır.

 
 

Ayakta Tedavi

 

 Teminat Limiti (TL)  

İleri Görüntüleme Tetkikleri (Limitsiz)

 

 
 Ödeme Oranı  

80%

 

 
 

Yatışlı Tedavi

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

 

Limitsiz

 

 
 Ödeme Oranı  

100%

 

 
İlaç Giderleri

 

 Kapsam  

Yatışlı Tedavi İlaç Giderleri

 

 
Aşı Giderleri

 

 

Kapsam

 

 

Yok

 

 
Kontrol Amaçlı Tetkikler

 

 Kapsam  

Mamografi - PSA

 

 
 

Check-Up

 

 

Kapsam

 

 

Ek primle ekleyebilirsiniz.

 

 
 

 

 

 

Doğum

 

 Kapsam  

Yok

 

 
 Teminat Limiti (TL)  

Yok

 

 
 Ödeme Oranı  

Yok

 

 
 

 

Deprem

 

 Kapsam  

Ek primle ekleyebilirsiniz

 

 
 

Teminat Limiti (TL)

 

Limitsiz

 

 
 

 

Covid-19

 

 

Kapsam

 

 

Var

 

 
 

Diş Hizmet Paketi

 

 

Kapsam

 

 

 Var

 

 
 

Yurt Dışı Tedavi Giderleri

 

 

 Kapsam

 

 Var