Geçerli Olduğu Kurum Yurt içi ve yurt dışı tüm sağlık kurumlarında hizmet alabilirsiniz. Anadolu Sigorta'nın geniş anlaşmalı özel sağlık kurumu ağının yanı sıra yurt dışında ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarını/ doktorları tercih ettiğinizde de poliçeniz kapsamındaki sağlık giderleriniz karşılanır.
 

 

Kapsam

 

 

Yatışlı Tedaviler + İleri Tanı Yöntemler

Tüm Tanı Giderleri Neleri Kapsar?
Bir hastalık nedeniyle doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri (Laboratuvar, radyoloji, kardiyoloji, nükleer tıp vb.) giderleri poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde ödenir. Tanıya yönelik girişimsel tetkikler (Kolonoskopi, gastroskopi, sistoskopi, biyopsi, USG eşliğinde biyopsi, anjiografi, MR eşliğinde anjiografi vb.) bu teminattan karşılanır.

 

Ayakta Tedavi

 

 Teminat Limiti (TL)  

Tüm Görüntüleme Yöntemleri + Kan Tetkikleri (Limitsiz)

 

 Ödeme Oranı  

80%

 

 

Yatışlı Tedavi

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

 

Limitsiz

 

 Ödeme Oranı  

100%

 

İlaç Giderleri

 

 Kapsam  

Yatışlı Tedavi İlaç Giderleri

 

Aşı Giderleri

 

 

Kapsam

 

 

Yok

 

Kontrol Amaçlı Tetkikler

 

 Kapsam  

Mamografi - PSA

 

 

Check-Up

 

 

Kapsam

 

 

Ek primle ekleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Doğum

 

 Kapsam  

Yok

 

 Teminat Limiti (TL)  

Yok

 

 Ödeme Oranı  

Yok

 

 

 

Deprem

 

 Kapsam  

Ek primle ekleyebilirsiniz

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

Limitsiz

 

 

 

Covid-19

 

 

Kapsam

 

 

Var

 

 

Diş Hizmet Paketi

 

 

Kapsam

 

 

 Var

 

 

Yurt Dışı Tedavi Giderleri

 

 Kapsam  Var