Geçerli Olduğu Kurum Yurt içi ve yurt dışı tüm sağlık kurumlarında hizmet alabilirsiniz. Anadolu Sigorta'nın geniş anlaşmalı özel sağlık kurumu ağının yanı sıra yurt dışında ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarını/ doktorları tercih ettiğinizde de poliçeniz kapsamındaki sağlık giderleriniz karşılanır.
 

Kapsam

 

Yatışlı + Ayakta Tedavi

 

Ayakta Tedavi

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

Limitsiz

 

 Ödeme Oranı  

80%

 

 

Yatışlı Tedavi

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

 

Limitsiz

 

 Ödeme Oranı  

100%

 

İlaç Giderleri

 

 Kapsam  

Yatışlı+Ayakta Tedavi İlaç Giderleri

 

Aşı Giderleri

 

 

Kapsam

 

 

Var

 

Kontrol Amaçlı Tetkikler

 

 Kapsam   

Kolonoskopi Mamografi - PSA

 

 

Check-Up

 

 

Kapsam

 

 

 Var

 

 

 

 

 

Doğum

 

 Kapsam  

Ek primle ekleyebilirsiniz.

 

 Teminat Limiti (TL)  

30.000
40.000

 

 Ödeme Oranı  

100%

 

 

 

Deprem

 

 Kapsam  

Ek primle ekleyebilirsiniz

 

 

Teminat Limiti (TL)

 

Limitsiz

 

 

 

Covid-19

 

 

Kapsam

 

 

Var

 

 

Diş Hizmet Paketi

 

 

Kapsam

 

 

 Var

 

 

Yurt Dışı Tedavi Giderleri

 

 Kapsam  Var